دیدگاه () | 1391/05/18 | دسته‌بندی: سیاسی,

از نویسندگان و متفکران نیمه اول قرن بیستم اروپا که در میان مردم عصر خود، نفوذ و معروفیت داشت، می توان به آلکسی دوتوکویل اشاره نمود. دوتوکویل، از پرنفوذترین نگرش های رقیب مارکس در فلسفه غرب می باشد. وی به عنوان سخنگوی اصلی لیبرالیسم در فرانسه معروف گردید. اندیشه و رویکردهای او را می توان از جهات مختلف مورد مطالعه قرار داد. دیدگاه فلسفی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی دوتوکویل نگرش و نظرات او را برجسته ساخته است، اما آنچه دوتوکویل را در میان فیلسوفان غرب معروف ساخته است، رویکرد سیاسی اوست.

نسل سوخته ... دوتوکویل و تحلیل تطبیقی نظام های سیاسی

دوتوکویل، عقاید و اندیشه های در خور توجهی داشت که در کتاب «دموکراسی در آمریکا» (La democratie en Amerique) بیان ساخته است. او در این اثر به مقایسه دو جامعه آریستوکراسی یا حکومت اشرافی با جامعه دموکراتیک می پردازد و در رساله خود به بررسی و تشریح نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر نوع جامعه اشرافی و دموکراتیک پرداخته و تأثیرات آن را بر روابط و دیدگاه افراد و اعضای اجتماعی و سرانجام بر توسعه و ترقی اقتصادی و اجتماعی بررسی کرده است.


امتیاز دهی:
دیدگاه () | 1391/05/18 | دسته‌بندی: سیاسی,

رژیم هایى که احزاب سیاسى را منحل مى کنند عموماً سیستم هایى تمامیت خواه یا اقتدارگرا هستند که برانتخاب مردمى اتکایى ندارند و ترکیه به سرعت در حال تبدیل شدن به چنین رژیمى است.

نسل سوخته ... جمهوری ترس!.. .

احزابى که در ترکیه از سیاست منع شده اند عمدتاً شامل احزاب سیاسى طیف ملى و اسلامگرایان هستند. حزب رهایى ملى (MSP)، حزب رفاه (RP) و حزب فضیلت (FP) براساس تصمیمات قضایى تعطیل شدند. این تصمیمات را مى توان احکامى توصیف کرد که برمبناى تفسیرات دوران شوروى از سکولاریسم در مستعمرات اتخاذ شده است. ترس، ترس، ترس... ترس ازملت، عقاید ملت، فرهنگ، سمبل ها، مفاهیم و معانى.

کشورى که از ملتش، مردمش، ارزش هاى تمدن و معنویات مى ترسد چگونه مى تواند به یک قدرت جهانى مبدل شود. آیا در چنین کشورى احتمال صلح، عدالت، شکوفایى و آزادى بیشتر وجود دارد آیا در دنیا نمونه دیگرى از این گونه هست؟

آنگاه که کودتاها و شبه کودتاها صورت مى گیرد و سرانجام احزاب تعطیل مى شوند، چه کسانى از این اقدامات لطمه مى بینند. البته که اکثریت ضرر مى کنند، نه طبقات اولیگارشى و نخبگانى که توده ها را به استثمار مى کشند.


امتیاز دهی:
دیدگاه () | 1391/05/17 | دسته‌بندی: مذهبی,

آفت دین‌دارى ؟!

"محمدرضا عباس زاده"

" بد خداشناسی" ممکن است عنوان متداول و مصطلحی نباشد، اما به هر حال بیانی است از نوعی خداشناسی متعارف میان توده هائی از مردم که به آداب و رسوم دینی گذشتگان، هر چند شرک آمیزو خرافی ، بیشتر پایبند هستند تا آنچه مستقیما در کتاب الهی و تعالیم توحیدی پیامبران آمده است.

نسل سوخته ... بدخداشناسی!... محمدرضا عباس زاده

این اصطلاح " من درآوردی" و ابتکار نویسنده نیست ، عنوانی قرآنی است که بارها تکرار شده است ؛ خداوند "منافقین و مشرکین " را "الظّانینَ باِلهِ ظَنّ السوء" ( بد گمانان به خدا) نامیده است (فتح ۷). یعنی کسانیکه دیدگاه درستی نسبت به خدا ندارند و او را بد شناخته اند !

قرآن در باره برخی از شکست خوردگان نبرد " احد" که روحیه خود را باخته و از موضع خود بینی و عافیت طلبی تصورات باطلی در باره خدا و حقانیت راهشان میکردند ، همین اصطلاح " بد خدا شناسی را به کار برده است :


امتیاز دهی:
دیدگاه () | 1391/05/14 | دسته‌بندی: سیاسی,

سخنرانی منتشر نشده از میشل عفلق در دانشگاه دمشق

مطلب زیر سخنرانی‌ای است كه میشل عفلق در 5 آوریل 1943 در دانشگاه دمشق ایراد كرد. عفلق به عنوان یكی از پایه‌گذاران حزب بعث تأثیری مهم در شكل دادن به بحث وحدت عربی و ملی‌گرایی عربی داشت. وی در این سخنرانی به چند محور در خصوص شخصیت اعراب از گذشته تا حال پرداخته است و در نهایت اسلام را مُجَدِد و مكمل عربیت می‌داند.

نسل سوخته ... ایدئولوژی پیامبر بعث!... سخنرانی منتشر نشده میشل عفلق

این مقاله از سوی ایاد پسر میشل عفلق به طور اختصاصی برای ما فرستاده شده و تاكنون در جایی نشر نیافته است. نظراتی كه عفلق در این سخنرانی در مورد ملت عرب مطرح كرده است متعلق به خود اوست و بدیهی است كه انتشار آن برای آشنایی خوانندگان و صاحب نظران با دیدگاه‌های یكی از رهبران حزب بعث است و بس.


امتیاز دهی:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic